19.8.2014

My rating system / Arvosteluasteikkoni

Before I publish my first review, I would like to start with explaining my rating system, even if it's not that complicated. There are five areas which I focus on in my reviews: appearance (the look/style of the chocolate and the package/wrapper), aroma (the smell/odor), texture (how it feels in my mouth), flavour (taste) and aftertaste. Each area will get a rating between 1 (worst) and 10 (best).

I have put different emphasis on different areas. Since the flavour is the most important thing in my opinion, it defines 70% of the overall rating. Appearance, aroma and aftertaste each define 5% of the total and texture the remaining 15%.

Each of my reviews will of course include a verbal review of the different areas and also a histogram (like the one below) specifying the individual ratings. The colors in the histogram are meant to give a quick idea of the quality at a glance. Each color represents different ratings:

  Rating   Meaning
      1-3 Very little or no enjoyment at all.
      4-6 Ok, but needs improvement.
      7-9 (Very) Good. Almost perfect at the high end.
      10 Top quality. Many can be as good but none better.

Ennen kuin julkaisen ensimmäisen arvioni haluaisin selventää hieman arviointiasteikkoani, vaikka se ei kovin monimutkainen olekaan. Arvioissani keskityn viiteen suklaan osa-alueeseen: ulkonäkö (suklaan ja kääreiden), tuoksu, koostumus (miltä suklaa tuntuu suussa), maku ja jälkimaku. Jokainen osa-alue saa oman arvosanansa asteikolla 1 (huonoin) - 10 (paras).

Eri osa-alueilla on eri painoarvo kokonaisuudessa. Koska maku on mielestäni tärkein, määrittää se 70% kokonaisarvosanasta. Ulkonäkö, tuoksu ja jälkimaku määrittävät kukin 5% kokonaisuudesta ja koostumus loput 15%.

Jokainen arvioni sisältää luonnollisesti sanallisen arvioni eri osa-alueista ja lisäksi alla olevan kaltaisen pylväsdiagrammin, josta näkee yksittäiset arvosanat. Diagrammin värien tarkoitus on heti vilaisulla antaa käsitys suklaan laadusta. Eri värit merkitsevät tiettyjä arvosanoja:

  Arvosana    Merkitys
      1-3 Hyvin vähän tai ei lainkaan nautintoa.
      4-6 Ok, mutta kaipaa parannusta.
      7-9 (Erittäin) Hyvä. Lähes täydellinen asteikon yläpäässä.
      10 Huippulaatua. Moni voi olla yhtä hyvä, mutta ei parempi.


Ei kommentteja: